Zajištění zdravotní péče

Služby a péče > Zdravotní péče

 

Zdravotní péče je na základě ordinace praktického lékaře v souladu s individuálními potřebami každého

pacienta zajišťěna agenturou KDP Naděje s.r.o .

 

Tým zdravotních sester má díky dlouholeté zkušenosti s péčí o náročné

pacienty  v domácím prostředí  schopnost zajistit vysoce

kvalifikovanou, odbornou péči se zachováním individuálních potřeb a důstojnosti každého pacienta.

 

Pro pacienty je zajištěna spolupráce s odborníky ,kteří dojíždí v případě potřeby až k lůžku pacienta -

psychiatr,chirurg.

Jana Kubíčková, DiS.
Svět pro seniory


Adresa:

Krabčice 61
411 87 Krabčice
mobil: 777 704 255
Email: kancelar@svetproseniory.cz

realizovane projekty