Zdravotní péče

Zdravotní péči externě zajišťují kvalifikované zdravotní sestry a fyzioterapeutky se zkušenostmi v péči o seniory, klienty se sníženou soběstačností i náročnou péčí jako je např. péče o PEG, kontinuální podávání infuzí a analgetik včetně opiátů, hojením rozsáhlých chronických ran novými metodami vlhké terapie.

Zdravotní péče a zdravotní plán

Plán zdravotní péče je sestavován vždy individuálně dle aktuálního stavu, je pravidelně hodnocen a přizpůsobován novým potřebám klienta. Tato zdravotní péče je vždy ordinována ošetřujícím lékařem, který 1x týdně, nebo dle potřeby dochází za klienty. V případě zhoršení zdravotního stavu, nebo nutnosti odborného vyšetření je zajištěn odvoz do nemocnice nebo k odbornému lékaři.

V rámci komfortu zajišťujeme spolupráci s psychiatrem a chirurgem, který dojíždí na ošetření přímo k pacientovi.

Kontaktní formulář

Pečovatelská péče

Zdravotní péči zajišťuje KDP NADĚJE s.r.o.

Jana Kubíčková, DiS.
Svět pro seniory


Adresa:

Krabčice 61
411 87 Krabčice
mobil: 777 704 255
Email: kancelar@svetproseniory.cz

realizovane projekty